رايانه ايش ۱

می گفت:
برای يک دوست متشخص و با کلاس رفتيم کامپيوتر بخريم. گوشه چشمی به آقای فروشنده که اون هم از دوستان بود رسوندم که : « تا می تونی کلاس بذار و هوای طرف رو داشته باش و خلاصه تحويلش بگير»
بنده خدا کم نگذاشت. تمام سيستمها را توضيح داد و حتی اطلاعات فنی کاملی هم ارايه کرد.
دست آخر دوست با کلاس ما خواست که چيزی گفته باشه .خیلی جدی پرسید:
« حالا با تمام اين تفاصيل به نظر شما ، من پنتيوم ۴ بگيرم يا ويندوز ۲۰۰۰؟ »

....
19.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید