خم نشی !

بچه جون ! بعضی وقتا نباد خم بشی ...! چرا نداره ديگه !12.gif هر کليدی رو که ديدی رو زمين افتاده نباد زود کنجکاو بشی و خم بشی که ورش داری و بری مثلا صاحابشو پيدا کنی... چون ممکنه به آسفالت چسبيده باشه! اونوقت جلوی کلی آدم ضايع ميشی!

پس يادت باشه توی خيابون فاطمی يا سر ۱۶ آذر ، كليدی چيزی نبيني!

/ 0 نظر / 9 بازدید