تکچرخ بنگاه خبر پراکنی بریتانیا

گرفته شده از سایت بنگاه خبر پراکنی بریتانیا ( اسمشو نبر!!) 

الان چند نفر وارد شدند ؟ چند نفر خارج شدند؟ کی به جای کی آمده ؟ اسم ها رو نگاه ..!!!

برای مشاهده بهتر تصویر را در صفحه دیگر به طور مجزا باز کنید ( ابعادش زیاده ) 

/ 2 نظر / 19 بازدید