خوشبختانه يا متاسفانه خبر خاصی نبود يا به دست من نرسيد! فقط دو مورد بود که اونم طبق معمول مربوط به خانمها بود و بنده هم جرات نمی کنم بگم که کدومشون بودند!

/ 0 نظر / 9 بازدید