تنگه واشيسم!

سلام. رفتيم تنگه واشی . خوش گذشت.حرف خاصی نيست. دارم حرف و حديثا رو جمع و جور می کنم. اگه چيزبه دردبخوری شد می نويسم. اگرم که شما از تک چرخها و سوتی ها باخبرين،کمک کنين.

/ 0 نظر / 8 بازدید