انطخاباط

يه توضيح اينکه : بد موقعی عكسا گرفته شده و به همين خاطر از نظر رنگ و نور مشكل داره .

ستاد دكتر لاريجاني 

كاش پيرمرده توی نور بود كه بهتر معلوم می شد.

سطل آشغال انتخاباتي

مثل اينكه سطل آشغال هم جای بدی نيست.

ستاد بين راهي

اين يكی خيلی توضيح می تونه داشته باشه! يكيش اينكه وقتی يه كافه بين راهی می شه ستاد انتخاباتی ديدن اين چيزا عجيب نيست. ديگه اينكه ممكنه علاوه بر ۵۰ هزار تومن ، چلو گوشت و آبگوشت هم به هر ايرانی داده بشه ...

/ 0 نظر / 9 بازدید