مشترك مورد نظر چيكار می كنه ؟

دوستی می گفت : چندی پيش يک نفر از اقوام فوت می کنه ، بعداز مراسم خاکسپاری يکی از نزديکان متوجه ميشه که موبايلش نيست!! کاشف به عمل می آد که موقع گذاشتن ميت در قبر، موبايل اين بنده خدا هم اونجا افتاده !!18.gif

جالب تر اين که هر چقدرم زنگ می زنند ، اشغاله!

يعنی قضيه از چه قراره ؟

/ 0 نظر / 13 بازدید